Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 20 maart 2018

Dit Privacybeleid (het “Privacybeleid”) beschrijft onze praktijken in verband met de persoonsgegevens die u op welke wijze dan ook verstrekt aan Europese ondernemingen van onze Groep (“Domtar Personal Care Europe”), met inbegrip van offline formulieren (bijv. productbestellingen), telefoongesprekken, e-mail, fax, een website die beheerd wordt (zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden) door een onderneming van Domtar Personal Care Europe (de “Website”) (de “Persoonsgegevens”). Een bijgewerkte lijst van de ondernemingen van Domtar Personal Care Europe kunt u hier vinden:

Country Entity Incorporation Number Address
Austria Attends GmbH No. HRB 5042 Klammstrasse 1, 4020, Linz, Austria
Germany Attends GmbH No. HRB 5042 Am Kronberger Hang 3, 65824, Schwalbach am Taunus, Germany
Belgium Attends BVBA No. 0465664336 3140 Keerbergen, Haachtsebaan, 119 box 1, Belgium
Spain Laboratoris Indas, S.A.U. Tax Number ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, no.1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Spain
Spain Domtar Personal Care Europe, S.L.U. Tax Number ES B85004604 Paseo del Club Deportivo, no.1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Spain
France Indas Eurl 815 279 732 R.C.S. Lyon Avenue Satolas Green Cap Arrow 69330 Pusignan, France
Norway Attends AS No. 980609162 Klingenberggata 7, 0161, Oslo, Norway
Netherlands Attends BV No. 000016055543 Boslaan 19, 8302AA Emmeloord, Netherlands
Portugal Indas Portugal, Produtos de Saude, Hospitalares e de Higiene Sociedade Unipessoal, Lda Registration and Tax Number 503505196 Rua Padre Americo, no 14-B, Escritorio 1, Freguesia de Lumiar, Concelho de Lisboa, 1600-648, Lisbon, Portugal
United Kingdom Attends, Ltd No. 03718732 Unit 10, Mariner Court, Calder Park, WF4 3FL, Wakefield, England, UK
Sweden Attends AB No. 556757-7258 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Sweden
Sweden Attends Healthcare AB No. 556563-1867 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Sweden
Switzerland Attends GmbH No. CH-105.156.905 Baslerstrasse 15, 4310, Rheinfelden, Switzerland

1. Updates van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen. Raadpleeg de legenda “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit document om te zien wanneer ons Privacybeleid voor het laatst is herzien. De verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beheerst door het Privacybeleid dat van kracht is op het ogenblik dat uw Persoonsgegevens worden verzameld, tenzij anders is overeengekomen met u of is toegestaan op basis van het toepasselijk recht.

2. Wie bepaalt welke Persoonsgegevens worden verzameld en hoe en met welk doel ze worden verzameld (de verwerkingsverantwoordelijke)?

De verwerkingsverantwoordelijke (“ons”, “wij” en “onze”) is:

 1. (1) in elk geval, de onderneming van Domtar Personal Care Europe die de betreffende Website beheert, zoals vermeld in de Basisinformatie over Gegevensbescherming; en
 2. (2) indien u specifieke online producten of diensten koopt of gebruikt (anders dan louter browsen), de onderneming van Domtar Personal Care Europe die met u een overeenkomst sluit, zoals bedoeld in de desbetreffende voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop of het gebruik van de betreffende producten of diensten.

Alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en diensten (tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt bepaald), met inbegrip van dit Privacybeleid, kunnen aan een derde worden overgedragen.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 1. Uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (wanneer u bijvoorbeeld een van onze producten of diensten koopt of bestelt, of wanneer u een gratis monster aanvraagt of bestelt, zijn we zonder uw Persoonsgegevens niet in staat u te voorzien van de bestelde producten of diensten of aangevraagde monsters).

4. Hoe worden uw Persoonsgegevens verzameld?

Direct van u, wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt per telefoon, e-mail of in de formulieren die u gevraagd wordt in te vullen en ook informatie die wij automatisch verzamelen over uw gebruik van onze producten en diensten, zoals uw interactie met advertenties die wij op websites of andere media plaatsen.

Welke Persoonsgegevens worden door ons gebruikt en met welk doel?

Wij verzamelen Persoonsgegevens (automatisch, zoals omschreven in de formulieren die u gevraagd wordt in te vullen of die door u verstrekt worden in uw vragen per telefoon of per e-mail, die gezondheidsgerelateerde gegevens kunnen bevatten zoals de mate van incontinentie, voorschriften, enz.), in zoverre nodig is voor de volgende doeleinden:

 1. Om een verzoek te evalueren voor de aankoop van onze producten of diensten of voor deelname aan een wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we nagaan of u in aanmerking komt om deel te nemen aan een wedstrijd of dat we uw kredietwaardigheid controleren bij het kopen van een product.
 2. Om verkoopactiviteiten te beheren, met inbegrip van het beheer van bestellingen, productmonsters, facturen, betalingsbeheer en de levering van bestellingen.
 3. Om de door u aangevraagde producten of diensten te leveren en om onze contractuele relatie met u te beheren. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of te reageren op de opmerkingen die u naar ons gestuurd hebt; om de door u aangevraagde informatie of monsters te sturen; om de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst na te leven en te handhaven (waaronder inbegrepen, naargelang het product of de dienst, de opname van telefoongesprekken tussen ons en u als bewijs van het leveren van het product of de dienst of om enige inbreuk op de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst te identificeren, voor boekhoudkundige, facturatie- en betalingsdoeleinden, om schulden te innen, om kennis te geven aan solvabiliteitsbestanden van onbetaalde, openstaande en opeisbare schulden waarvan de betaling aan u is gevraagd); om een prijs toe te kennen als u de winnaar bent van een wedstrijd, om content te plaatsen die u ter publicatie hebt gestuurd, om uw Persoonsgegevens te delen met betalingsverwerkingsorganisaties, om u te vragen een vragenlijst in te vullen om uw omstandigheden beter te begrijpen en uw behoeften beter te kunnen beoordelen, enz.
 4. Om onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedures (in welke desbetreffende jurisdictie dan ook). Dit omvat bijvoorbeeld het beantwoorden van de verzoeken van Overheidsorganen en rechterlijke bevelen van een bevoegde jurisdictie of het op basis van een daartoe bestaande verplichting delen van de Persoonsgegevens met andere wethandhavingsinstanties; het naleven van ons Groepsbeleid (zoals het Anti-omkopingsbeleid) of het delen van informatie met zorgverzekeraars of verzekeringsmaatschappijen; het reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen of verzoeken met betrekking tot de exhibitieplicht, het handhaven van wettelijke rechten en remedies, het afhandelen van geschillen en beheren van interne klachten of claims (die gemeld kunnen worden via het interne klokkenluiderssysteem overeenkomstig het Klokkenluidersbeleid dat kan worden geraadpleegd op http://www.domtar.ethicspoint.com)
 5. Om een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere vervreemding van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld de verkoop van onze activa in verband met een faillissementsprocedure of een reorganisatie binnen de groep of bedrijfsreorganisatie.
 6. Om te analyseren hoe onze producten en diensten door onze klanten gebruikt worden en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld de analyse van statistische informatie over het gebruik van onze websites door bezoekers en van enige feedback over onze onderneming of getuigenissen die u kunt verstrekken.
 7. Om uw voorkeuren te respecteren inzake direct marketing en voor doelgericht reclame. U kunt direct marketingmededelingen ontvangen inzake persoonlijke verzorging, medische hulpmiddelen, cosmetica en hygiëneproducten en -diensten, die al dan niet gepersonaliseerd kunnen worden voor u (d.w.z., aangepast aan uw profiel), op welke wijze dan ook (bijv. per post, telefoongesprek, e-mail, sms of een ander elektronisch middel) en doelgerichte reclame maken. Bijvoorbeeld, wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt (bijv. als u naar onze producten of diensten vraagt), kunt u bijvoorbeeld gevraagd worden naar uw voorkeuren hieromtrent en informatie ontvangen over het soort beschikbare direct marketing en of wij en/of een derde partij u dergelijke direct marketing mogen sturen of doelgerichte reclame mogen uitvoeren. U kunt eveneens beslissen u in te schrijven voor een van onze nieuwsbrieven. Om direct marketing of doelgerichte reclame stop te zetten, kunt u een verzoek indienen zoals uitgelegd in paragraaf 9. Voorts, en met betrekking tot direct marketing via elektronische middelen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, vragen we uw toestemming, informeren we u over hoe u zich eenvoudig en gratis kunt uitschrijven (anders dan in verband met de verzending van uw verzoek). We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gevolg geven aan uw verzoek tot uitschrijven, en in elk geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn (indien van toepassing).

Houd er rekening mee dat als u geen marketinggerelateerde berichten meer van ons wenst te ontvangen, wij u nog steeds berichten zullen sturen voor zover deze nodig zijn om de andere doelen te verwezenlijken (zoals administratieve berichten in verband met de werking van het product of de dienst).

6. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens gedurende zeven jaar voor de bovengenoemde doeleinden 1 tot en met 5, tenzij er een wettelijke reden is om de gegevens gedurende een langere periode te blokkeren en bewaren.

We bewaren uw Persoonsgegevens voor onbeperkte duur voor de bovengenoemde doeleinden 6 tot en met 7, tenzij u uw toestemming intrekt.

7. Welke Persoonsgegevens worden met derden gedeeld en met welk doel?

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door of gedeeld met andere ondernemingen van de Domtar Groep wereldwijd (klik op de volgende link voor een lijst van de ondernemingen van de Domtar Groep: http://www.attends.eu/corporate/List_Domtar_entities.pdf), of andere derden, indien:

 1. dit nodig is voor de volgende doeleinden, zoals in paragraaf 5 hierboven genoemd: (1) om een verzoek met betrekking tot de aankoop van onze producten of diensten of deelname aan een wedstrijd te evalueren, (2) om de verkoop te beheren, (3) om de door u aangevraagde producten of diensten te leveren en onze contractuele relatie met u te beheren, (4) om onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te leven of onze belangen in gerechtelijke procedures te verdedigen; (5) om een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen uit te voeren; en (6) om te analyseren hoe onze producten of diensten door onze klanten gebruikt worden en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren;
 2. het nodig is (7) om uw voorkeuren inzake direct marketing en doelgerichte reclame te respecteren (zoals vermeld in paragraaf 5 hierboven), d.w.z. als u ermee heeft ingestemd marketing en doelgerichte reclame te ontvangen; of
 3. om ons te ondersteunen bij het verwezenlijken van de bovenstaande doelen (bijv. aanbieders van cloud services die ICT-infrastructuur aanbieden, die door ons gebruikt wordt om u te voorzien van een product of dienst of managementdiensten, administratieve en ondersteuningsdiensten van de Groep, met inbegrip van ondersteuning op het gebied van ICT, financiën en accounting en interne audits).

Alle ontvangende derde partijen kunnen over de hele wereld gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (zoals de VS*). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens hanteren die niet noodzakelijk overeenkomen met de normen die van toepassing zijn in de EER (in welk geval wij specifieke garanties moeten bieden voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, zoals het verzekeren dat de derde de het Privacy Shield naleeft, onder een adequaatheidsbesluit valt of een schriftelijke overeenkomst met ons sluit die inhoudt dat de derde hetzelfde niveau van privacybescherming biedt dat binnen de EER vereist is).

(*) Dit is onder meer het geval bij ons filiaal in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617).

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties om de wettelijke verplichtingen na te komen.

Wat zijn uw verantwoordelijkheden als u ons uw Persoonsgegevens verstrekt of ons daartoe toegang geeft?

Wanneer u 18 jaar(*) of ouder bent, dient u correcte Persoonsgegevens te verstrekken en deze up-to-date te houden. U dient alle wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy, die op u van toepassing zijn, na te leven. U dient alle veiligheidsmaatregelen van de Website in acht te nemen en mag deze niet onbruikbaar maken. Indien u optreedt als een (wettelijke of de facto) vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dient u enkel uw professionele contactgegevens met betrekking tot die rechtspersoon te verstrekken (en nooit uw privé-contactgegevens).

(*) Het is niet onze bedoeling Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar te verzamelen of door te sturen, en we vragen u deze Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

9. Wat zijn uw rechten wanneer u Persoonsgegevens verstrekt?

U kunt contact met ons opnemen (via dpc.dataprivacy@domtar.com met een schriftelijk bewijs van uw identiteit) om uw rechten uit te oefenen:

(i) om informatie op te vragen over uw gegevens (recht op toegang); (ii) om te vragen dat uw Persoonsgegevens gecorrigeerd of gewist worden als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn (recht op rectificatie of gegevenswissing); (iii) om te verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt (recht op beperking van de verwerking); (iv) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (zie paragraaf 3: “Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?”) (recht om bezwaar te maken tegen de verwerking); (v) om te vragen om de overdracht van uw gegevens (recht op dataportabiliteit); of (vi) om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gevolg geven aan uw verzoek, en in elk geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien u van mening bent dat we uw erkende rechten hebben geschonden of genegeerd, kunt u een klacht indienen bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit:

Country Incorporation Number Address
Austria Österreichische Datenschutzbehörde http://www.dsb.gv.at/
Belgium Commission de la protection de la vie privée Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/
Croatia Croatian Personal Data Protection Agency http://www.azop.hr/
Czech Republic The Office for Personal Data Protection - Urad pro ochranu osobnich udaja http://www.uoou.cz/
Estonia Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) http://www.aki.ee/en/
Finland Office of the Data Protection Ombudsman http://www.tietosuoja.fi/en/
France Commission Nationale de l'informatique et des Libertés - CNIL http://www.cnil.fr/
Germany Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit - The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. http://www.bfdi.bund.de/
Hungary National Authority for Data Protection and Freedom of Information http://www.naih.hu/
Ireland Data Protection Commissioner http://www.dataprotection.ie/
Italy Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
Latvia Data State Inspectorate http://www.dvi.gov.lv/
Lithuania State Data Protection http://www.ada.lt/
Luxembourg Commission Nationale pour la Protection des Données http://www.cnpd.lu/
Netherlands Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
Norway Datatilsynet The Data Inspectorate https//www.datatilsynet.no/
Poland The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO http//www.giodo.gov.pl/
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD http//www.cnpd.pt/
Romania The National Supervisory Authority for Personal Data Processing http//www.dataprotection.ro/
Slovakia Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic http//www.dataprotection.gov.sk/
Slovenia Informatio Commissioner http//www.ip-rs.si/
Spain Agencia de Protección de Datos http//www.agpd.es/
Sweden Datainspektionen http//www.datainspektionen.se/
Switzerland Data Protection and Information Commissioner of Switzerland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter https://www.edoeb.admin.ch/
United Kingdom The Information Commissioner's Office https://www.ico.org.uk/

Klik op de volgende link voor meer informatie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of ons Privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze Verantwoordelijke voor gegevensbescherming (dpc.dataprivacy@domtar.com). Wij helpen u graag.